/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Master Physician Assistant


er zijn verplichte stages (30 credits in the year )
Algemene PA: 7 stages in:
chirurgie, interne, acute zorg, chronische zorg, moeder en kind en ouderen zorg.
PA Klinisch verloskundige: stages in gynaecologie, echoscopie, interne, psychiatrie, cirurg

afstudeeropdracht (14 credits in het 3e jaar)

enkele instroommogelijkheden

M Physician Assistant ()
toelating vanaf alle aanbiedende instellingen
Voor de Physician Assistent: een afgeronde hbo-opleiding paramedisch of Verpleegkunde;
twee jaar relevante werkervaring in de directe patiëntenzorg;
een opleidingsplaats in een ziekenhuis met een
drempelloze toelating

M Physician Assistant ()
toelating vanaf alle aanbiedende instellingen
Voor de Physician Assitent-klinische verloskunde:
een afgeronde hbo-opleiding Verloskunde;
registratie als verloskundige volgens de wet BIG;
twee jaar relevante werkervaring;
een opleidingsplaa
drempelloze toelating

uitwisselingsprogramma met Groot Brittanie
universiteit in Londen
Er zijn met Engelse studneten gezamenlijke presentaties georganiseerd over psychiatrische ziektebeelden

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk