/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Educational Needs (M)


De Master Special Educational Needs (SEN) is bedoeld voor leraren, coördinatoren, managers en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het terrein van de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De masteropleiding Special Educational Needs bevat leerroutes die theoretisch en praktisch ingaan op de concrete uitdagingen die leraren in hun werksituatie tegenkomen.

Met deze master kan men onder andere opgeleid worden tot remedial teacher, intern begeleider, dyslexiespecialist, specialist zeer moeilijk lerende kinderen, specialist zeer moeilijk opvoedbare kinderen, autismespecialist, coach, specialist leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs, leerlingbegeleider/schooldecaan. Voor verschillende doelgroepen en functies in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn leerroutes ontwikkeld.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk