/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Educational Needs (M)


Twee varianten van de masters Special Educational Needs
Leraren en directies van scholen geven aan dat zij in toenemende mate te maken hebben met leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze leerlingen volgen onderwijs in zowel reguliere als speciale scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Als deze leerlingen geen adequate, passende onderwijsvormen worden geboden (en dus ook speciale begeleidervaardigheden en expertise van leraren) lopen deze leerlingen forse risico's in onze complexe samenleving.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt masters Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs aan die zijn onder te verdelen in twee varianten:

- Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs (deeltijd)
De master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs deeltijd van het Seminarium voor Orthopedagogiek is bedoeld voor leraren, coördinatoren, managers en andere professionals die zich verder willen professionaliseren op het terrein van de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 1 jaar.

- Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs (voltijd)
De master Special Educatuinal Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs voltijd is vooral geschikt voor (net afgestudeerde) leraren met een bevoegdheid voor het onderwijs die te maken hebben met leerlingen die door hun specifieke onderwijsbehoeften opvallen en aangewezen zijn op speciale ondersteuning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een combinatie van leer- en opvoedingsmoeilijkheden of aan moeilijk lerende kinderen. De speciale hulp kan gegeven worden op een basisschool, op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs.

De studieduur is 1 jaar.

Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Special Education Needs". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie).

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk