/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Directiesecretaresse of managementassistent (2-jarig MBO-4, betaalde stage mogelijk)


De directiesecretaresse/Managementassistent(e) verricht zelfstandig een groot aantal secretariële taken, zoals het voeren van correspondentie in het Nederlands en in moderne vreemde talen, alsmede het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het organiseren van bijeenkomsten.

De medewerker ondersteunt, assisteert en adviseert directie en management inzake planning van werkzaamheden en coördineert werkzaamheden van anderen. Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij, indien nodig, nieuwe procedures bedenkt en uitwerkt. Daarnaast dient de medewerker op te treden als intermediair en dient hij/zij eventuele knelpunten tijdig te signaleren en op nieuwe zaken te anticiperen. De medewerker moet snel om kunnen schakelen, want vaak lopen er verscheidene activiteiten naast elkaar.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Broers MBO-college