/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Technische Bedrijfskunde (Ad)


De inhoud van de studie steunt op vijf pijlers: Mens, Organisatie, Techniek, Economie en Logistiek. Daaronder valt een breed scala aan vakken zoals management & organisatie, sociologie, personeelsmanagement, recht, Nederlands, Engels, fabricagetechnieken, logistiek, statistiek, wiskunde, bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, marketing etc.

Tijdens de studie krijgt u inzicht in de verschillende processen binnen een bedrijf. U leert hoe deze bedrijfsprocessen elkaar beïnvloeden en hoe u ze kunt sturen voor een optimaal resultaat.

De theorie heeft een duidelijke plaats, maar is steeds gekoppeld aan praktische vraagstukken. Daarom werkt u tijdens het hbo-programma aan praktijkopdrachten. Vaak zoekt u zelf naar de theorie die u nodig hebt om een praktijkopdracht goed uit te voeren.

In het eerste jaar wordt de theoretische kennis toegepast in “cases”, die u samen met medestudenten uitwerkt. In het tweede jaar voert u opdrachten uit voor bedrijven. De studie wordt afgesloten met een afstudeerstage van een half jaar. Tijdens het afstuderen gaat u samen met een medestudent een verbetertraject uitvoeren bij een bedrijf. U voert voor het bedrijf een onderzoek uit naar concrete verbeteringsmogelijkheden, doet voorstellen voor de invoering ervan en ondersteunt de feitelijke invoering.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk