/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Technische Informatica klassikaal


Opzet van de opleiding HBO Informatica
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
het opzetten van effectieve webbased gebruikersinterfaces
programmeren met Java
de 4 ICT-domeinen, waarbij wordt gewerkt met de belangrijke standaarden ITIL®, ASL, BiSL en PRINCE2.

Daarna worden de 5 fases van de levenscyclus van informatiesystemen uitgebreid behandeld. Per thema komen diverse onderwerpen aan bod.

In de thema’s Analyseren en Ontwerpen wordt uitgelegd wat de gestructureerde en objectgeoriënteerde benadering inhouden.
Bij het thema Adviseren wordt een business case opgezet, bijvoorbeeld voor een e-business oplossing.
Bij het thema Realiseren leer je alles over het plannen van complexe IT-projecten en de TMAP testbenadering.
Het thema Beheren gaat over functioneel beheer en Oracle databases.
In het thema Web-Applicaties staat .NET centraal.

Bij deze opleiding is het mogelijk om beroepsproducten in te brengen. Opdrachten die in een eerdere opleiding of baan al zijn voltooid, hoeven dus niet opnieuw te worden gemaakt. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

StudieduurDeze vierjarige HBO-bacheloropleiding is onderverdeeld in 3 collegejaren en een afstudeerfase. Afhankelijk van werkervaring, de huidige werkplek en de geïnvesteerde tijd kan de afstudeerfase in veel gevallen versneld worden afgerond. Langer over de opleiding doen is ook mogelijk, tot maximaal 6 jaar. Hiervoor hoeft niet opnieuw collegegeld te worden betaald. Indien je van de iPad-actie wilt profiteren, wordt het lesgeld per betaaltermijn € 203,–. Op het inschrijfformulier kun je je keuze aangeven.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven