/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-bachelor Bedrijfskundige Informatica – Informatiemanagement klassikaal


Opzet van de opleiding HBO Bedrijfskundige Informatica - Informatiemanagement
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De propedeuse biedt een brede kennisbasis op bedrijfskundig en ICT-gebied. Er wordt gewerkt met de belangrijke standaarden ITIL®, ASL, BiSL en PRINCE2.

In de hoofdfase wordt dieper ingegaan op de bedrijfsprocessen. Onderwerpen zijn: Business Process Management (en Business Process Managementtechnieken), het ontwerpen van architecturen en de technische kant van Business Intelligence.

Ook Informatiemanagement komt uitgebreid aan bod. Vakken zijn bijvoorbeeld: Verander- en innovatiemanagement en Kennis- en informatiemanagement.

Bij deze opleiding is het mogelijk om beroepsproducten in te brengen. Opdrachten die in een eerdere opleiding of baan al zijn voltooid, hoeven dus niet opnieuw te worden gemaakt. Meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Studieprogramma van de opleiding Bedrijfskundige Informatica - Informatiemanagement
In het studieprogramma staan alle modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per vak. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

Studieduur
Deze vierjarige HBO-bacheloropleiding is onderverdeeld in 3 collegejaren en een afstudeerfase. Afhankelijk van werkervaring, de huidige werkplek en de geïnvesteerde tijd kan de afstudeerfase in veel gevallen versneld worden afgerond. Langer over de opleiding doen is ook mogelijk, tot maximaal 6 jaar. Hiervoor hoeft niet opnieuw collegegeld te worden betaald. Indien je van de iPad-actie wilt profiteren, wordt het lesgeld per betaaltermijn € 203,–. Op het inschrijfformulier kun je je keuze aangeven.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven