/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-bachelor Management, Economie en Recht klassikaal


Opzet van de opleiding HBO Management, Economie en Recht
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De propedeuse van HBO MER bestaat uit 2 thema’s, met inleidende modules op het gebied van management, economie en recht. Daarnaast besteedt de propedeuse al ruimschoots aandacht aan enkele belangrijke vaardigheden, die nodig zijn in de rest van de opleiding: studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en basisvaardigheden voor de professional.

In de hoofdfase ligt de nadruk op het verder ontwikkelen en toepassen van competenties. Er worden 5 thema’s behandeld:


•Project-, programma- en procesmanagement
•Innovatie en verandering
•Governance en compliance
•Organisatie en kwaliteit
•Internationalisering
Deze thema’s zijn volledig opgebouwd rondom actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Alle lesstof wordt direct in een maatschappelijk relevante context geplaatst.


De thema’s worden afgesloten met een praktijk- en integratieopdracht. Hierbij moet een (praktijkgericht) beroepsproduct worden opgeleverd, waarin de opgedane kennis en vaardigheden uit de modules worden toegepast.

Ter verdieping kan aan het eind van de hoofdfase een minor gekozen worden: Marketing management, Projectmanagement, Hoger management, Bestuurskunde of Personeelsmanagement.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven