/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Diagnostiek in de psychologie klassikaal


Opzet van het HBO deelprogramma Diagnostiek in de psychologie klassikaal
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag of ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. Bij de dagopleiding zijn er 4 bijeenkomsten, bij de avondopleiding 8 bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De inhoud van dit deelprogramma bestaat uit modules van de NVAO-geaccrediteerde HBO bacheloropleiding Toegepaste psychologie van Hogeschool. Het HBO deelprogramma Diagnostiek in de psychologie klassikaal bestaat uit twee modules: Gesprekstechnieken, observatie en rapportage voor de psychologisch medewerker en Psychodiagnostiek voor de psychologisch medewerker.

Gesprekstechnieken, observatie en rapportage voor de psychologisch medewerker
Omdat in het diagnostisch en therapeutisch proces de mondelinge communicatie een centrale rol speelt, wordt in deze module uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp gesprekstechnieken. Ook biedt deze module kennis over de diverse gesprekssoorten, de fasen in een gesprek en de basisvaardigheden van gespreksvoering. Naast gespreksvoering is observeren ook een van de hoofdtaken van de psychologisch medewerker. Daarom worden in dit deel ook verschillende soorten observatie behandeld.

Om de informatie uit gesprekken en observaties effectief te kunnen gebruiken in diagnostiek en behandeling, moet de psychologisch medewerker helder kunnen rapporteren. Deze belangrijke vaardigheid komt daarom uitgebreid aan bod.

Psychodiagnostiek voor de psychologisch medewerker
Dit deel van het deelprogramma heeft als doel het bijbrengen van de praktische kennis en vaardigheden die de psychologisch medewerker nodig heeft bij het volgens de beroepsethiek doorlopen van de verschillende stappen in het diagnostisch proces. Aan bod komen verschillende typen diagnostiek, fasen van onderzoek, tot conclusies en advies komen en dit communiceren naar betrokken partijen. Dit alles wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en casussen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven