/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Management, organisatie en informatie klassikaal


Opzet van het HBO deelprogramma Management, organisatie en informatie klassikaal
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag of ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. Bij de dagopleiding zijn er 4 bijeenkomsten, bij de avondopleiding 8 bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
Het deelprogramma bestaat uit de modules Management en Organisatie, Informatiesystemen Foundation en Business Information Management Foundation.

Management en Organisatie
De module Management en Organisatie gaat in op organiseren, planning en besluitvorming, management, veranderingsmanagement, sociaal organisatorisch beleid, productie en kwaliteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn: organisatie-indelingen en organisatiestructurering, strategisch planningsproces, besluitvorming, bedrijfswetgeving, managementtheorieën, veranderen en innoveren, sociaal beleid, conflicthantering, personeelswerving en –selectie, kwaliteitszorg en logistiek management.

Informatiesystemen Foundation (iSyF)
Deze module geeft een goed beeld van het vakgebied informatica. Er wordt een theoretische basis gelegd op het gebied van informatiesystemen en hun rol in organisaties. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen worden besproken en de belangrijkste thema's en fasen uit de lifecycle van systemen komen aan bod. Met de module leert de student de diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken in een bredere context te plaatsen.

Business Information Management Foundation (BiSLF)
Deze module geeft de student de structuur voor Business Information management. Business Information Management, in Nederland ook wel aangeduid als functioneel beheer, benadert de informatievoorziening in een organisatie en de daarvoor te gebruiken IT-middelen vanuit het perspectief van de business organisatie en de gebruikers van de informatiesystemen. In de module is er aandacht voor het BiSL Framework, het doel en de achtergrond van informatiemanagement, gebruiksbeheer, functionaliteitenbeheer, verbindende en sturende processen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven