/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Financiele Rapportage en Analyse (FRA) klassikaal


Het HBO deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse (FRA) is voor iedereen die interesse heeft in statistiek en financiële rapportage en analyse. Denk bijvoorbeeld aan financiële en economische medewerkers die kennis van bedrijfseconomische statistiek willen opdoen en op basis van administratieve gegevens een juiste rapportage en analyse willen kunnen leveren.

De inhoud van dit deelprogramma bestaat uit een module van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Bedrijfseconomie van Hogeschool. Het deelprogramma is een goede voorbereiding op de bacheloropleiding, maar is ook als opleiding op zich zeer interessant en volledig.

Interactieve klassikale bijeenkomsten (iedere 2-3 weken, overdag of in de avond) vormen de kern van de opleiding en garanderen een regelmatig studieritme. In combinatie met thuisstudie, doelgericht lesmateriaal, continue coaching via internet en innovatieve online studietools, ontstaat een zeer effectieve studiemethode voor de professional die zich verder wil ontwikkelen.Doelgroep HBO deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse klassikaal
Het deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over financiële rapportage, analyse en statistiek. Bijvoorbeeld voor werknemers die binnen een bedrijf een controlerende of onderzoekende rol hebben of geconfronteerd worden met onderzoeksresultaten en deze moeten interpreteren en rapporteren.

Einddoel
Na afloop van het HBO deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse (FRA) heeft de student kennis op het gebied van bedrijfsstatistiek en financiële rapportage en analyse.

Bedrijfsstatistiek
De student heeft kennis van en inzicht in de volgende begrippen:

Statistisch onderzoek
Tabellen
Grafieken
Frequentieonderzoek
Karakteristieke grootheden
Verhoudingsgetallen
Correlatieonderzoek
Tijdreeksanalyse
Bedrijfseconomische statistiek
Financiële rapportage en analyse
Informatieverstrekking door samenstelling van overzichten, calculaties en analyses ten behoeve van het beleid.
Het toepassen van kostencalculaties zoals integrale en differentiële calculaties.
Het opstellen van standaardkostprijsberekeningen, verrekenprijzen en prijscalculaties, een liquiditeitsoverzicht en een kasstroomoverzicht
Het berekenen en administratief verwerken van statisch gevormde voorzieningen en het statisch toetsen van dynamisch gevormde voorzieningen.
Het beoordelen van de financiële positie op basis van kengetallen: liquiditeitsratio’s (current ratio, quick ratio en netto werkkapitaal), solvibaliteitsratio’s (debt ratio, interest coverage ratio), rentabiliteitsratio’s (REV, RTV, RVV en het financiële hefboomeffect), activiteitenratio’s (omloopsnelheid vermogen, omloopsnelheid voorraden), gemiddelde krediettermijn debiteuren en crediteuren, gemiddelde opslagduur voorraden, billing ratio
Het toetsen van strategisch beleid met behulp van aan de Balanced Scorecard gelieerde prestatiemaatstaven
Uit een proef- of saldibalans kunnen samenstellen van: een balans volgens de wettelijk voorgeschreven modellen en een winst- en verliesrekening volgens het functionele en categorale model

Heb je interesse in deze opleiding? Vraag hier de gratis informatie aan.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven