/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Financiele Rapportage en Analyse (FRA) klassikaal


Opzet van het HBO deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse klassikaal
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag of ’s avonds op maandag, dinsdag of donderdag. Bij de dagopleiding zijn er 4 bijeenkomsten, bij de avondopleiding 8 bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, boeiende presentaties en examentraining. De

Inhoud
Het deelprogramma Financiële Rapportage en Analyse bestaat uit twee onderdelen: Bedrijfsstatistiek en Financiële Rapportage & Analyse.

Bedrijfsstatistiek
Het doel van het onderdeel Statistiek is het leren toepassen van statistische methoden en technieken om gegevens te kunnen omvormen tot bruikbare informatie voor een onderneming. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

Tabellen en grafieken
Gecombineerde grafieken
Frequentieverdelingen
Centrale tendentie
Spreidingsmaatstaven
Indexcijfers
Tijdreeksen: analyse en prognoses
Correlatie en regressieanalyse
Marktonderzoek en vraaganalyse
Bedrijfsstatistiek
Financiële rapportage en analyse
In het onderdeel financiële rapportage en analyse gaat het over:

Voorzieningen
De balanced scorecard
Het beoordelen van een onderneming op basis van financiële kengetallen
Kostprijsberekeningen, liquiditeits- en kasstroomoverzicht
Kostenplaatsenmethode, budgetten en seizoensinvloed
Diverse overzichten, calculaties en analyses ten behoeve van het beleid
Het toepassen van kostencalculaties
De eindbalans en de winst-en-verliesrekening

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven