/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Inleiding logistiek


De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Vraaggestuurde logistiek
Dit onderdeel behandelt het begrip logistiek en de logistieke toepassingen, zoals het onderscheid tussen productielogistiek, distributielogistiek en de deelsystemen van beide logistieke trajecten. Een belangrijk onderwerp in dit onderdeel is inkooplogistiek en reverse logistics. Dit zijn retourstromen van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen. Verder komen diverse logistieke toepassingen aan de orde. Logistiek is namelijk niet alleen belangrijk bij productiebedrijven en distributieorganisaties, maar ook bij dienstverlenende bedrijven in de gezondheidszorg, banken, luchtvaartmaatschappijen et cetera. Ook marketing wordt in dit onderdeel niet vergeten, want er zijn veel raakvlakken tussen marketing en logistiek. Denk maar aan onderwerpen als productontwikkeling en verpakking. De marketingmix, distributie, customer service en e-business zijn onderwerpen die ook aan bod komen. Tot slot worden logistieke grondvormen behandeld, zoals de opeenvolging van de primaire processen, de locatie van de voorraden en de goederenbewegingen in de keten van een product, vanaf inkoop tot en met de nazorg.

Logistieke deelprocessen
Dit onderdeel gaat over de aanbodkant van logistiek en dan met name over het inkoopproces en de logistieke aspecten daarvan. Vervolgens gaat dit onderdeel verder over productiegrondvormen: de continue productie, de functionele en de groepsgewijze fabricage. Ook komt productiesturing aan bod. Denk hierbij aan besturingssystemen op het gebied van logistiek. Onderwerpen zijn onder andere

Material requirements planning (MRP-I) en Manufacturing resources planning (MRP-II). Dit zijn zogenaamde push-systemen. De pull-systemen als Just In Time (JIT) en Kanban worden ook besproken.

In het onderwerp Distributieproces komen zaken aan de orde als distributielocatie, distributiebesturing van voorraden en de distributiesystemen: Distribution requirements planning (DRP-I) en Distribution resources planning (DRP-II). Maar ook de onderwerpen distributie en transport, transportmodaliteiten en routeplanning. De verschillende soorten voorraden: de voorraad naar traject, de voorraad naar soort, de theoretische voorraad, de voorraadkosten en bestelmethoden komen bij Voorraadbeheer aan bod.

Tot slot gaat dit onderdeel in op reverse logistics. Denk hierbij aan het hergebruik van goederen en verpakkingen. Onderwerpen zijn onder andere de overeenkomsten en verschillen tussen milieulogistiek en reverse logistics.

Vervolgens gaan we in op de randvoorwaarden en op de belemmeringen bij het succesvol toepassen van reverse logistics. Ook de aspecten van verpakkingen in verschillende logistieke omgevingen komen aan bod.

Verbreding van de logistiek
Dit deel gaat in op enkele methoden en technieken om de logistieke processen te verbeteren. De nadruk ligt daarbij op Supply Chain management. Bij supply chain management gaat het over een keten van organisaties uit een bedrijfskolom, die samen inzien dat integrale besturing tot voordelen voor eenieder leidt. Een volledige supply chain is de keten van bedrijven die begint bij het winnen van grondstoffen en via toeleveranciers, fabrikanten en de (detail)handel loopt naar de eindgebruikers. Die vormen van samenwerking staan bekend onder de term ketenintegratie. In dit onderwerp komen dan ook zaken aan de orde als ketenintegratie en ketenkosten en vormen van ketenlogistiek.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Daarnaast ontvang je het boek ‘Werken met logistiek’.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit examen bestaat uit open vragen.

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Inleiding logistiek van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Logistiek en Economie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven