/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Arbeids- en organisatiepsychologie


De opleiding is opgebouwd rondom drie thema’s. Aan elk van de drie thema’s, is een praktische opdracht gekoppeld.

Organisatiepsychologie
Deze module behandelt de psychologie van de organisatie. Diverse organisatiestructuren en het doel dat ze beogen worden behandeld. Ook wordt ingegaan op organisatieverandering en de factoren die daarbij bepalend zijn voor het succes. Bovendien komt het omgaan met weerstand tegen organisatieverandering aan bod. Andere onderwerpen die in deze module worden behandeld, zijn communicatie, leiderschap, de invloed van politiek gedrag binnen organisaties, groepsdynamica, het managen van groepen en besluitvormingsprocessen.

Arbeidspsychologie
Deze module draait om de psychologische processen die een rol spelen in het arbeidsproces. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. functieanalyse als hulpmiddel bij de planning, de ontwikkeling en de inzet van mensen in een arbeidsorganisatie. Ook wordt inzicht gegeven in het begrip motivatie, de achtergronden hiervan en de invloed ervan op de prestatie van de medewerker. Daarnaast wordt in deze module ingegaan op het begrip stress. Wat zijn de oorzaken en gevolgen? En hoe kun je stress verminderen in de dagelijkse werkpraktijk? Tot slot komt de invloed van werkomstandigheden op de arbeidsprestaties aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan ergonomische zaken, veiligheidsaspecten en gedrag dat de veiligheid bevordert.

Personeelspsychologie
Het personeel is het kapitaal van een organisatie. Daarom wordt in deze module uitgebreid aandacht besteed aan de psychologische factoren die een rol spelen bij het vinden en behouden en de ontwikkeling van medewerkers. Allereerst wordt ingegaan op het proces van ”de juiste persoon op de juiste plaats”. Je leert het werven en selecteren van personeel te zien als onderdeel van het strategisch beleid van een organisatie. Ook de rol van testen komt aan bod. Welke testen zijn er en wat kun je ermee bereiken? Daarnaast wordt het belang van training en opleiding behandeld. Termen die daarbij aan bod komen, zijn o.a. ”employability” en ”competentiemanagement”. Nauw hieraan verwant is het hoofdstuk over loopbaanontwikkeling. Tot slot wordt ingegaan op beoordeling en beloning.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Bij deze opleiding is het mogelijk om elke werkdag examen te doen op 16 verschillende locaties in Nederland examen gedaan kan worden. Het examen wordt digitaal afgelegd waardoor de uitslag snel bekend is.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Arbeids- en organisatiepsychologie van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Arbeids- en organisatiepsychologie uit de HBO-bacheloropleiding Management en het theoriegedeelte uit HBO Toegepaste psychologie

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven