/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Bouworganisatie


De opleiding behandelt het complete organisatieproces van bouwprojecten. Bijvoorbeeld het herkennen van verschillende traditionele en nieuwe organisatievormen, maar ook opstellen van bestekken in STABU-systematiek en kennis van de begrippen bouwtijd, bouwkosten en arbeid. Maar ook aan bod komt het maken van diverse soorten kostenramingen, opstellen van begrotingen, plannen maken in de diverse stadia in het bouwproces en het opstellen van een V&G-plan.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:


Bestekken
Kennismaken met de bouw
Organisaties in de bouw
Inleiding op het bouwproces
Het programma van eisen
De fasen van het bouwproces
Het bouwproces
De initiatieffase
De ontwerpfase
De prijs- en contractfase
De bouwfase
De beheerfase
Bestekken en de STABU-systematiek
Begrotingen
De overeenkomst
Bouwvergunning, bestek en tekeningen
Uitleg STABU-systematiek
Bestekvoorbeeldprojecten
Begrotingen
Het bestek en de bouwkosten
Koppeling bestek en bouwkosten
UAV en werkvoorbereiding
UAV en uitvoering
Kostenramingen en begrotingen
Kostenbeheersing
De inschrijfbegrotingen
Nieuwe ontwikkelingen en overige contractvormen
Mededingingsregelingen en de NMA
Andere contractvormen
Projectontwikkeling
Planningen
Planning
Bouwproces en ontwikkelproces
Het maken van een planning
Werken met een planningsprogramma
Voorbeeldproject
V&G-plannen
Risico’s van werken in de bouw
Verantwoordelijkheid
Eisen aan V&G-plannen
Risicomanagement
V&G-plannen in de praktijk

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Daarnaast ontvang je de boeken ‘Ontwerpen’ (deel 10 serie Jellema Hogere Bouwkunde), ‘Contracteren’ (deel 11 serie Jellema Hogere Bouwkunde), ‘Uitvoeren’ (deel 12B serie Jellema Hogere Bouwkunde) en de uitgave ‘Bouwplanning’ (H.A.J. Flapper). Bij het lesmateriaal ontvang je een door vakspecialisten ontwikkelde studiewijzer met veel praktische voorbeelden en oefenmogelijkheden. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een integrale praktijkopdracht.

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Bouworganisatie van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Bouwkunde.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven