/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Bouwprojectmanagement


De opleiding verschaft inzicht in de aanpak en de beheersing van projecten. Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van bouwprojecten, projectmatig werken en het samenstellen van een projectteam. Ook het analyseren van projectrisico’s en het opstellen van een kwaliteitsplan komen aan bod. Tot slot worden de projectbeheersing en de beheersaspecten behandeld, zoals: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GOTIK). De opleiding bestaat uit de modules Projectopzet en Projectbeheersing. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Projectopzet
Inleiding bouwprojectmanagement
Bouwprojectmanagement en projectmatig werken
Wel of geen project?
Het projectteam
Het leiden van een project
De organisatie en het projectteam
Het projectteam en de bestaande organisatie
De fasering van het project
De analyse van de risico’s van een project
Het kwaliteitsplan voor een project
De risicoanalyse van een project
Het uitbesteden van werkzaamheden
Projectbeheersing
De beheersaspecten in het algemeen
Het beslissen
Planning
Het beheersaspect tijd
Het beheersaspect kosten
De financiële consequenties van het bekorten
Het beheersaspect kwaliteit
Het beheersaspect organisatie
Het beheersaspect informatie
Projectmanagement: rapportages in de praktijk
De doorlichting van een project

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus. Het examengeld bedraagt € 120,– (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO deelprogramma Bouwprojectmanagement van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Bouwprojectmanagement uit de HBO-bacheloropleiding Bouwkunde - Procesmanagement.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven