/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Crisismanagement


Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kenmerken van de crisis
In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan crisisbeheersing in het algemeen. Wat zijn de risico’s, hoe groot is de kans dat er iets gebeurt, wat zijn de effecten van de crisis, wat zijn de gevaren en hoe is het met de veiligheid gesteld? De rol van mensen bij calamiteiten of crises en de kwetsbaarheid van sommige (delen van) organisaties komen aan bod. Ook de rol van de verschillende hulpverleningsorganisaties bij de overheid wordt behandeld. Bij een crisis is ook een goed crisis(management)plan essentieel. In dit onderdeel wordt dan ook uitgebreid aandacht besteed aan het opstellen van een goed plan. Ook het in werking zetten van een dergelijk plan wordt behandeld.

Organiseren en beheersen van crisis
Crisismanagement gaat vooral over mensen. Het is immers een menselijke activiteit. Dit onderdeel geeft meer inzicht in het gedrag van crisismanagers. Daarnaast wordt het gedrag dat mensen kunnen vertonen in geval van een crisis en de mogelijke reacties behandeld. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de verwachtingen waar een manager in een crisissituatie aan moet voldoen en hoe activiteiten gestuurd kunnen worden. Ook de aspecten die bij het leidinggeven aan een team belangrijk zijn en de daarbij behorende communicatie komt in dit onderdeel aan de orde. Tot slot wordt aandacht besteed aan het werken in een crisisteam en komen begrippen als Business continuity en Business recovery aan bod.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Naast het losbladige lesmateriaal, ontvang je het boek “Crisismanagement, Organisaties bij crises en calamiteiten” (Arthur Zanders).

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Crisismanagement van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Crisismanagement uit de HBO-bacheloropleiding Security Management.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven