/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Hoger management


Strategie en besluitvorming staan centraal in deze opleiding, die voorbereidt op een managementfunctie op hoger kaderniveau. Je ontwikkelt het inzicht dat nodig is om tot een onderbouwde langetermijnvisie te komen.

Na een inleiding in de organisatietheorie wordt de contingentiebenadering uitgebreid besproken. Ook de denkwijzen van grondleggers als Galbraith en Mintzberg komen aan de orde. Andere onderwerpen die worden behandeld:

Het bestuursproces
Hierin worden onder andere de taken besproken van het organisatiebestuur en van de manager. Verder wordt toegelicht hoe strategische variabelen worden ingezet bij de strategische doelbepaling, hoe ontwerpvariabelen worden toegepast bij het inrichten en ontwerpen van de organisatie en tot slot hoe stuurvariabelen worden gebruikt bij de besturing van werkprocessen.

Vaardigheden in het analyseren van de omgeving, in strategische beleidsvorming en in het maken van strategische keuzes (product-marktcombinaties, marktstrategieën) worden uitgebreid behandeld.

Communicatieve vaardigheden
In dit onderdeel staan communicatieve vaardigheden centraal, zoals speechen, presenteren, het schrijven van beleidsnota’s en het onderhouden van commerciële contacten.

Logistiek binnen een organisatie
Achtereenvolgens wordt ingegaan op een aantal facetten van de logistiek en de plaats en functie van logistiek in de organisatie, op kwaliteitszorg en -controle en projectmanagement. Je ontwikkelt inzicht in sociaal beleid, personeelszaken en humanresourcesmanagement.

Een belangrijk aspect binnen het beleid van een organisatie is opleiding (scholing, training) en de plannen die hiervoor moeten worden opgesteld.

Leidinggeven
Leidinggeven komt in de breedste zin van het woord aan de orde. Organisatiesociologische en -psychologische theorieën komen aan bod, evenals diverse organisatieculturen. Bovendien bevat dit onderdeel onderwerpen als jaarrekening, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Daarnaast ontvang je het boek “Scriptieproblemen”.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft geen extra materialen aan te schaffen.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
Deze opleiding bereidt voor op het NEMAS-examen Voortgezet management. Dit examen wordt tweemaal per jaar (in januari en juni) afgenomen door de NEMAS en de Nederlandse Associatie voor praktijkexamens. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 261,– (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je zowel het diploma HBO deelprogramma Hoger management van Hogeschool als het NEMAS-diploma. Je krijgt hiermee vrijstelling voor de module Hoger management uit de HBO-bacheloropleiding Management.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven