/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Inleiding bouwfysica


Bouwfysica is gebaseerd op natuurkunde. Daarom wordt in het eerste deel van deze opleiding de nadruk gelegd op de natuurkundige aspecten van onderwerpen als warmte, vocht, licht en geluid. In het tweede deel wordt deze kennis praktisch toegepast op de eigenschappen van gebouwen.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

licht (kunstverlichting, dagverlichting, zontoetreding, zonwering)
geluid (akoestiek, absorptie, geluidsisolatie, omloopgeluid)
warmte (warmteaccumulatie, koudebruggen, thermische eisen (Bouwbesluit), -dakopbouw, vochttransport, condensatie)
basisbegrippen uit de EPN en EPC (met name m.b.t. energieverbruik)
het belang van bouwfysica in relatie tot installaties, bouwtechniek en materiaalleer
Samenwerking
Deze opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Boorsma B.V., een vooraanstaand en onafhankelijk adviesbureau in de branche civiel & bouw en milieu met diverse disciplines en met opdrachtgevers uit de private en publieke sector. Dit vormt dan ook een extra garantie dat de opleiding naadloos aansluit bij de praktijk.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Daarnaast ontvang je ook een door vakspecialisten ontwikkelde syllabus met veel oefenmogelijkheden en praktische voorbeelden én het boek ‘Bouwfysica’ (ir. A.C. van der Linden). Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen te worden aangeschaft.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding bestaat uit twee vakken (Natuurkunde en Bouwfysica 1), die elk met een examen worden afgesloten. Het examengeld bedraagt ongeveer € 150,- (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding van beide examens ontvang je het diploma HBO deelprogramma Inleiding Bouwfysica van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Bouwkunde.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven