/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Inleiding communicatie


De opleiding behandelt de volgende onderwerpen:

Organisatie en communicatie
Communicatie is heel belangrijk in ons dagelijks leven en dat geldt ook voor organisaties. Daarom start deze inleiding met algemene organisatieleer. Verder worden belangrijke begrippen uit het communicatievak toegelicht, denk bijvoorbeeld aan doelgroepen en publieksgroepen. Leer meer over het ontstaan en de geschiedenis van het communicatievak. Ook de definities en modellen van communicatie komen aan bod. En wat de functie van communicatie binnen een organisatie is en welke systemen hiervoor geschikt zijn.

Communicatiemanagement
Er zijn veel verschillende vormen van communicatie. Communicatiemanagement gaat over het organiseren en structureren van al deze activiteiten. Wat is het doel van communicatiemanagement, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat zijn de effecten. Verder geeft deze module een beeld van de communicatiebranche in Nederland.

Interne en externe communicatie
Binnen het vakgebied communicatie is er onderscheid tussen interne communicatie; het communiceren met mensen en afdelingen binnen de organisatie en externe communicatie; het communiceren met doelgroepen en publieksgroepen buiten de organisatie. In dit onderdeel worden deze vormen van communicatie uitgebreid onder de loep genomen. Ook de omgang met de pers en opstellen van persberichten komen aan bod.

Corporate en marketingcommunicatie
Andere vormen van communicatie die aan bod komen, zijn marketing en marketingcommunicatie. Maak kennis met de 5 P’s van de marketingmix en leer welke communicatiemiddelen je kunt inzetten, denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, beurzen, sponsoring en reclame. Ook corporate communicatie komt aan bod; de bindende factor tussen alle manieren van communiceren binnen de organisatie waarbij identiteit en imago centraal staan.

Vaardigheden en publicaties
In dit onderdeel komen de vaardigheden van een communicatieadviseur aan bod, zoals presentatie, representatie, schrijven, organiseren, regelen, adviseren, speechen, correspondentie en relatiebeheer. Ook jaarverslagen, brochures en nieuwsbrieven en omgaan met drukkers en drukwerk behoren tot het takenpakket.

Medialandschap en nieuwe media
De pers en diverse omroepen hebben een belangrijke rol als het gaat om extern communiceren. Je krijgt een overzicht van het medialandschap in Nederland en hoe dit inzetbaar is. Ook komen de digitale snelweg en nieuwe media als internet, e-mail, dvd, audiovisuele producties en interactieve televisie aan bod.

Ethiek en maatschappelijke relevantie
De waarden en normen die mensen hanteren en de algemene moraal hebben invloed op communicatie. Deze module gaat dieper in op ethiek en de maatschappelijke relevantie van communicatie. Welke beroepscodes zijn er en hoe werkt zelfregulering binnen de reclame en journalistiek? Verder komen enkele toezichthoudende instanties en brancheorganisaties zoals de Raad voor de Journalistiek aan bod.

Communicatieplan
In het laatste onderdeel van deze opleiding komen alle behandelde onderwerpen bij elkaar. De instrumenten en informatie worden op logische en consistente wijze omgezet naar een communicatieplan. Daarnaast maken we onderscheid tussen strategie en tactiek en tussen lange- en kortetermijndoelstellingen. Het stappenplan en de oefenopgaven bereiden je grondig voor op het examen.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Daarnaast ontvang je een gratis minicursus Internetmarketing inclusief Google AdWords-voucher ter waarde van € 50,-. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examentraining
De verzorgt in de weken voorafgaand aan het examen, bij voldoende aanmeldingen, op een zaterdag een mondelinge examentrainingsdag. Tijdens deze dag krijg je een intensieve, gerichte examenvoorbereiding aan de hand van de recentste examenopgaven. Omdat de is aangewezen als Education Partner van het NIMA, krijg je een gratis oefenexamen.

Examen
De opleiding wordt afgerond met het examen NIMA Communicatie A. Dit examen bestaat uit 2 delen: A1 en A2. Het onderdeel A1 bestaat uit meerkeuzevragen. Onderdeel A2 is een case met open vragen. Het examen wordt 2 keer per jaar (in mei en december) schriftelijk afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). De examens van het NIMA staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 405,– (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Inleiding communicatie van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Commerciële economie. Daarnaast ontvang je het NIMA-diploma Communicatie-A.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven