/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Inleiding recht


Deze opleiding gaat in op de hoofdlijnen van het Nederlands recht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Privaatrecht
Privaatrecht (ook wel civiel recht of burgerlijk recht genoemd) beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen. Het Nederlandse civiel recht is voor een belangrijk deel vastgelegd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Dit deel bestaat uit de volgende onderwerpen:

Verkenning
Verbintenissenrecht - de overeenkomst
De arbeidsovereenkomst en de koopovereenkomst
Verbintenissenrecht - onrechtmatige en rechtmatige daad.
Goederenrecht
Verdieping goederenrecht
Ondernemingsrecht
Burgerlijk procesrecht.

Publiekrecht
In dit deel komt het publiekrecht aan de orde. Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid én de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Ook het Europees/internationaal recht komt aan bod. Welke macht heeft bijvoorbeeld het Europese Hof van Justitie en wat is er vastgelegd in internationale verdragen?
De onderwerpen zijn:

Staatsrecht
Bestuursrecht
Strafrecht en strafprocesrecht.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met het boek ‘Hoofdlijnen Nederlands Recht’ van Prof. mr. C.J. Loonstra. Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 50,- voor extra vakliteratuur.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgerond met een officieel examen van Hogeschool.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO deelprogramma Inleiding recht van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Rechten.

Flexibel examen afleggen
Bij steeds meer opleidingen is het mogelijk om iedere werkdag examen af te leggen op 16 locaties in Nederland. De komende tijd zullen er meer examens op deze flexibele wijze aangeboden worden.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven