/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Inleiding toegepaste mechanica


In deze opleiding op HBO-niveau wordt de statica van constructiesystemen behandeld. Mechanica is gebaseerd op wiskunde. Daarom wordt in het eerste deel van de opleiding uitgebreid aandacht besteed aan wiskundige onderwerpen als goniometrie, diverse functies en differentiaal- en integraalrekening. In het tweede deel van de opleiding wordt deze kennis toegepast bij het testen van constructiesystemen op de criteria sterkte, stijfheid en stabiliteit.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen, zijn o.a.:

Inleiding krachtenleer (moment, koppel, ontbinden van krachten
Bepalen resultante, krachten ontbinden, poolfiguren, veelhoeken etc.
Evenwichtsberekening statisch bepaalde opgelegde liggers
Scharnierhangers en -constructies
Momenten-, dwarskracht- en normaalkrachtlijnen
Doorsnede-eigenschappen (zwaartepunt, traagheidsmomenten, weerstandsmomenten, verschuivingsregel van Steiner)
normaal-, buig- en schuifspanningen (wet van Hooke, knikkracht van Euler)
Veiligheidsfilosofie, belastingen en belastingcombinaties
Ontwikkeld in samenwerking met Ingenieursbureau Boorsma B.V. te Drachten/Amersfoort
Deze opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Boorsma B.V., een vooraanstaand en onafhankelijk adviesbureau in de branche civiel & bouw en milieu met diverse disciplines en met opdrachtgevers uit de private en publieke sector. Een extra garantie dat je opleiding naadloos aansluit bij de praktijk.


Begeleiding door professionals
Je wordt begeleid door ervaren vakdocenten die afkomstig zijn uit de bouwwereld. Zij kunnen je dus alles vertellen over de praktijk.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Daarnaast ontvang je een door vakspecialisten ontwikkelde syllabus met veel oefenmogelijkheden en praktische voorbeelden én de boeken ‘Sterkteleer Toegepaste mechanica’, ‘Technische grondslagen voor bouwconstructies’ en ‘GTB Beperkt, grafieken en tabellen voor beton’. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding bestaat uit twee vakken (Wiskunde en Toegepaste mechanica 1), die elk met een examen worden afgesloten. Voor elk met succes afgelegd examen ontvang je een certificaat. De twee certificaten tezamen geven recht op het diploma. Het examengeld bedraagt ongeveer € 177,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Inleiding toegepaste mechanica van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de modules Wiskunde en Toegepaste mechanica 1 uit de HBO-bacheloropleiding Bouwkunde.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven