/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Marketing


Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding in marketing
“Marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen”.

Deze definitie van marketing komt als eerste aan bod. Hoe is de marketinggedachte ontstaan en hoe is deze verder ontwikkeld in de loop der jaren. Verder gaat dit onderdeel in op marketingplanning en -strategie en met welke omgevingsfactoren de marketeer rekening moet houden.

Markt- en vraagbegrippen
Een marketeer heeft veel te maken met ‘de markt’. Wat dit precies is en welke markten er zijn, komt in dit onderdeel aan bod. Vraag en aanbod worden uitgebreid behandeld en ook de daaruit volgende economische theorieën. De sociologische en psychologische aspecten van consumentengedrag en het beslissingsproces bij consumenten en organisaties zijn ook onderdeel van het onderwerp Markt- en vraagbegrippen.

Marktonderzoek en statistiek
Marktonderzoek is een belangrijk instrument in het marketingbeleid. Dit onderdeel gaat in op het onderzoeksproces en op secundair onderzoek. Verder komen de methodes die te gebruiken zijn bij primair onderzoek aan bod. Denk bijvoorbeeld aan panels, laboratoriumexperimenten en interviews en hoe de uitkomsten van een onderzoek te verwerken en toe te passen. Ook statistische kengetallen, steekproeven, analyse en besluitvormingstechnieken worden uitgebreid behandeld.

Marketingorganisatie
Na een korte inleiding in de algemene organisatieleer gaat dit onderdeel verder in op de marketingorganisatie en de belangrijke functies binnen die organisatie. Het Marketing Informatie Systeem (MIS) komt aan bod en ook bedrijfseconomische aspecten, zoals kosten, kostprijs, kostensoorten, break-evenanalyse en financiering.

Marketinginstrumenten
Voor het uitvoeren van een marketingstrategie staan er veel instrumenten ter beschikking. In dit onderdeel worden deze behandeld. Alle elementen van de marketing mix komen hier bij elkaar. Om een idee te krijgen welke instrumenten er zijn, volgt hier een opsomming:

Productdefinities en -classificaties
Assortiments- en merkenbeleid
Productcyclus en positionering
Productontwikkeling
Prijselementen en -veranderingen
Prijsdoelstellingen
Distributiebeleid
In- en verkoopfuncties
Communicatie- en promotiemix
Soorten reclame
Sales promotion, sponsoring en pr

Toepassingsgebieden marketing
Naast consumentenmarketing zijn er diverse andere toepassingsgebieden binnen de marketing, zoals business- en industriële marketing, diensten- en non-profitmarketing en detailhandelsmarketing. Een andere specifieke vorm van marketing is direct marketing, je leert wat het verschil is met ‘gewone’ marketing en hoe direct marketing in te zetten is. Ten slotte komen de in- en verkoopfuncties en de internationale marketing aan de orde.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Daarnaast krijg je bij de cursus het NIMA Marketing Lexicon ter waarde van €54,95. Een onmisbaar overzicht van 3.600 marketingbegrippen en hun definities. Verder ontvang je een gratis minicursus Internetmarketing inclusief Google AdWords-voucher ter waarde van € 50,-.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examentraining
De verzorgt in de weken voorafgaand aan het examen, bij voldoende aanmeldingen, op een zaterdag een mondelinge examentrainingsdag. Tijdens deze dag krijg je een intensieve, gerichte examenvoorbereiding aan de hand van de recentste examenopgaven. Omdat de is aangewezen als Education Partner van het NIMA, krijg je bovendien gratis oefenexamens.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met het examen NIMA Marketing-A. Dit examen bestaat uit 2 delen: A1 en A2. Het wordt 2 keer per jaar (in mei en december) schriftelijk afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). De examens van het NIMA staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Het onderdeel A1 bestaat uit het beantwoorden van meerkeuzevragen. A2 bestaat uit open vragen naar aanleiding van een case.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt € 405,– (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Marketing van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Commerciële economie. Bovendien ontvang je het NIMA-diploma Marketing-A.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven