/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Marktonderzoek


Het deelprogramma Marktonderzoek is op HBO-niveau en besteedt zowel aandacht aan onderzoeksvaardigheden als aan de toepassing op het gebied van marktonderzoek.

Module: Inleiding onderzoeksvaardigheden
Thema 1: Statistiek

Tabellen en grafieken
Gecombineerde grafieken
Frequentieverdelingen
Centrale tendentie
Spreidingsmaatstaven
Indexcijfers
Tijdreeksen: analyse en prognoses
Correlatie en regressieanalyse
Marktonderzoek en vraaganalyse

Thema 2: Inleidend marktonderzoek

Doelstelling en onderzoeksvraag
Gegevens verzamelen
Afbakening van het onderzoek
Onderzoekstypen
Onderzoeksontwerp
Module: Marktonderzoek

Thema 3: Marktonderzoek

Vragenlijstgegevens verzamelen
Analyse continue variabelen
Analyse discrete variabelen
Vraagvoorspelling
Nieuwe media en marktonderzoek
Thema 4: Marktonderzoek in relatie tot het marketingplanningsproces
Concurrentie- en afnemersonderzoek
Marktonderzoek in relatie tot de marketingmix

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft geen extra materialen aan te schaffen.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De module Inleiding onderzoeksvaardigheden wordt afgesloten met een examen. De module Marktonderzoek wordt afgesloten met een opdracht.

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Marktonderzoek van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Productielogistiek uit de HBO-bacheloropleiding Commerciële Economie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven