/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Online marketing


De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met het Interactieve Advertising Bureau (IAB Nederland, http://www.iab.nl). Het IAB is dé brancheorganisatie en het kenniscentrum op het gebied van online advertising en interactieve marketing. De opleiding sluit dus prima aan op de praktijk.

De opleiding bestaat uit vier modules. Gedurende de hele opleiding werk je aan een overkoepelende caseopdracht waarbij een eigen online marketingplan wordt opgesteld. In elke module komt het plan een stap verder. De 4 modules zijn:

Inleiding online marketing
De opleiding start met een korte inleiding over online marketing. Daarna komen diverse marketingmodellen aan bod en hoe deze in de context van online marketing geplaatst kunnen worden. Ook biedt deze module handvatten om online activiteiten te integreren in een organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van het SOSTAC-model: situation, objectives, strategy, tactics, actions en control.

Strategie
Centraal in deze module staat het formuleren van een webstrategie. Zowel voor de situatie waarbij de strategie moet inhaken op bestaande marketing- en communicatieplannen, als voor een situatie waarbij een webstrategie van ‘scratch’ wordt opgezet. Het formuleren, documenteren en onderbouwen van een webstrategie komt aan bod. Hierbij wordt gekeken naar verschillende strategieën voor business-to-consumer, business-to-business en business-to-administration (overheidsinstellingen). In deze module wordt gestart met het uitwerken van de webstrategie tot een online marketingplan.

Online marketinginstrumenten
In deze module leer je welke instrumenten er zijn, wat de eigenschappen en voordelen van elk instrument zijn en wanneer je ze kunt toepassen. De module wordt afgesloten met een hoofdstuk over hoe je met deze instrumenten tot de meest optimale online marketingmix komt. De volgende online marketinginstrumenten komen aan bod:

E-mailmarketing
RSS-marketing
Social media marketing
Viral marketing
Affiliate marketing
Search engine marketing
Link building
Banner advertising
Video advertising
Mobile marketing
Opportunity marketing
Vertical marketing.

Onderzoek en analyse
Welke rol speelt onderzoek binnen online marketing? Hoe kan een online marketeer profiteren van onderzoek? Deze vragen staan centraal in de module Onderzoek en analyse. Uitgelegd wordt hoe onderzoek ondersteuning biedt vanaf het moment van formuleren van een strategie, tot en met de evaluatie van een online campagne. Naast ondersteunend onderzoek wordt operationeel onderzoek uitgebreid behandeld. Aan bod komen:

Online marketingonderzoek
Data management en CRM
Webanalytics
Conversiegedrag
Online testing
Usability onderzoek.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Online marketing van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Commerciële economie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven