/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Ontwikkelingspsychologie


De ideeën over ontwikkelingspsychologie zijn in de loop der tijd veranderd, daarom komt eerst de geschiedenis van de ontwikkelingspsychologie aan bod en worden de belangrijkste theorieën op dit gebied behandeld. Het belangrijkste vraagstuk uit de ontwikkelingspsychologie namelijk het ‘nature – nurture’ dilemma, staat hierbij centraal. Ook de invloed van andere disciplines zoals de psychopathologie en orthopedagogiek komt aan bod.

De verschillende verklaringsmodellen worden verder uitgewerkt aan de hand van concrete voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de taalontwikkelingstheorie van Chomsky en de hechtingstheorie van Bolwby.

Daarna wordt per levensfase de ontwikkeling van de mens behandeld. Er wordt aandacht besteed aan hoe iemand zich ontwikkelt van baby tot schoolkind tot puber, tot volwassene en ten slotte tot bejaarde. Hoe verandert iemands functioneren in psychisch, emotioneel of sociaal opzicht? Verandert ook de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt?

De individuele ontwikkeling wordt uitgebreid behandeld, maar de opleiding gaat ook in op de ontwikkeling van interacties tussen mensen en de ontwikkeling van relaties en groepen.

Onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen, zijn:

een historische schets van de ontwikkelingspsychologie
invloedrijke theorieën uit de ontwikkelingspsychologie
de ontwikkeling van het kind van 0 tot 12 jaar
de ontwikkeling van de adolescent
school- en beroepskeuze
de ontwikkeling van de volwassene
de ontwikkeling van de oudere mens.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Er hoeven geen extra materialen aangeschaft te worden.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Flexibel examen afleggen
Bij deze opleiding zijn een of meerdere examens flexibel. Dit betekent dat je iedere werkdag examen kunt doen op 16 verschillende locaties in Nederland. Dus: geen examenstress of lang wachten op een examendatum, maar meteen examen afleggen als jij er klaar voor bent. Je legt het examen digitaal af waardoor de uitslag snel bekend is.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Ontwikkelingspsychologie van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling voor de module Ontwikkelingspsychologie uit de HBO-bacheloropleiding Toegepaste psychologie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven