/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Niveauverhoging Nederlands naar niveau B1/ Staatsexamen NT2 I (dag-cursus)


U begint met een gezamenlijke les van 45 minuten. Daarnaast werkt u 75 minuten -onder leiding van een docent- alleen of in tweetallen aan spreken, schrijven en grammatica.

Vervolgens oefent u 2 uur op de computer met lezen, luisteren en woordenschat onder leiding van een onderwijsinstructeur. U kunt ook thuis via internet met dit computerprogramma werken.

In de lessen wordt gebruik gemaakt van een taalmethode, voorbeeldexamens Staatsexamen NT2 I en een multimedia-programma.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk