/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Supply chain managment


De opleiding bestaat uit 3 modules:

Werken met supply chain management
Deze module gaat in op:

het belang van supply chain management
trends binnen supply chain management
de relatie tussen logistiek en supply chain management
de problematiek van vraaggestuurde ketens
verschillende managementconcepten
de rol van ICT in de supply chain
de succes- en faalfactoren bij de invoering van supply chain management

Ontwikkelingen in supply chain management
In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

het ontwerpen van een supply chain en de overwegingen die hier een rol bij kunnen spelen
de betekenis van informatietechnologie
de toepassingen van informatiesystemen
de verschillende processen in de supply chain
de invloed van internationale ontwikkelingen op de distributie van goederen
basismodellen voor distributie van consumentengoederen
de verschillende vormen van ‘e-commerce fulfillment’
mogelijkheden om flexibel te produceren
het managen van de supply chain
managementaspecten van internationale supply chains
verschillende modellen voor prestatiemeting

Positionering
Deze module licht het begrip ‘strategische allianties’ toe. Studenten leren welke alliantiepartners er zijn en krijgen inzicht in het selectieproces van deze partners. Daarnaast gaat de module in op:

de ontwerpparameters van allianties
de factoren die het implementatieproces beïnvloeden
de planning, organisatie en het beheer van allianties
de praktijk van strategische allianties en supply chain management
Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Daarnaast ontvang je de boeken Werken met supply chain management (Ploos van Amstel en Van Goor), Managing the global supply chain (Skjøtt-Larsen) en Succesvolle strategische allianties (Jurriëns).

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een uniekek kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
De modules worden afgesloten met een schriftelijk examen van Hogeschool of een praktijkopdracht.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 112,50 (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO-deelprogramma Supply chain management van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Logistiek en Economie

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven