/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Masterclass Verandermanagement


Inhoud van de masterclass Verandermanagement
Organisaties zijn voortdurend aan het veranderen. Deze veranderingen komen vaak voort uit een gekozen strategie die doorgevoerd moet gaan worden. Het doorvoeren van veranderingen is echter vaak een lastige opgave. Daarom wordt verandermanagement meer en meer als een vak gezien. Een vak dat je leert met deze opleiding! Tijdens de opleiding staat de praktijk centraal. Je werkervaring gebruik je bij je studie en wat je leert in je opleiding, pas je meteen toe in je werk.

De masterclass Verandermanagement bestaat uit 11 onderdelen.

Veranderstromingen
In dit onderdeel krijg je inzicht in de belangrijkste veranderstromingen. Belangrijk daarbij zijn de ”wat-vraag en de hoe-vraag”. Wat gaat men veranderen en hoe gaat men dit doen?

Veranderingsprocessen structureren
In dit onderdeel wordt een aantal planningsmodellen behandeld. Je maakt kennis met het driefasenmodel van Lewin, het begrip Organizational Transformation (OT) en het begrip iteratief proces.

Keuzes uit veranderingsstrategieën en -methoden
In dit onderdeel komen de verschillende veranderingsstrategieën aan bod: de empirisch-rationele strategie, de normatief-reëducatieve strategie en de machtsdwang-strategie. Ook de drie innovatiemodellen worden behandeld: het social interaction model, het research development and diffusion model en het problem solving model. Daarnaast leer je de diverse mogelijkheden voor interventies kennen en het interventiewiel invullen.

Veranderfasen, diagnose stellen, de aanleiding tot veranderen en verandercapaciteit
In dit belangrijke onderdeel worden de verschillende stappen van het veranderproces doorlopen en krijg je de benodigde ”toolkit” aangereikt. Je leert de verschillende fasen kennen en benoemen en de hoe-vraag beantwoorden. Ook ontwikkel je je inzicht in het verandervermogen van organisaties.

Veranderfasen, veranderdynamiek
Veranderen is mensenwerk. Daarom heb je bij het veranderingsproces altijd te maken met weerstand. Deze kan psychologisch, sociaal of organisatorisch van aard zijn. In dit onderdeel leer je wat de weerstandsfactoren zijn en hoe je met weerstand kunt omgaan.

Veranderfasen, visie en strategie bepalen
In dit onderdeel komt de visie op organisaties aan bod via het model van Quinn. Ook leer je hoe een zelfstandige businessunit tot een strategie kan komen.

Veranderfasen, structuurdilemma’s
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op het instrumentarium voor verandering. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. het belang van schaalgrootte, het verschil tussen de functionele en de ondernemende organisatie en de ontwerpmethodieken.

Veranderfasen, cultuurveranderingen
De organisatiecultuur bestaat uit een samenhangend systeem van opvattingen die min of meer gedeeld worden. In dit onderdeel komen de vier cultuurtypen aan bod en leer je hoe cultuur beïnvloed kan worden.

Veranderfasen, implementeren en leermethoden
Veranderingen moeten worden geïmplementeerd. Daarover gaat dit onderdeel. Je krijgt inzicht in IST- en SOLL-situaties. Ook wordt behandeld welke gedragsfactoren bij veranderingen horen (het AVICTORY-model). Bij het borgen van gedrag zijn leren en ontwikkelen zeer belangrijk. Aan de hand van het Skills Wheel van Pepsi Cola wordt het belang van opleiding duidelijk gemaakt. Dit onderdeel wordt afgesloten met kennismanagement.

Veranderfasen, evalueren, stabiliseren en continueren
Evalueren is een belangrijk beheers- en sturingsmiddel. In dit onderdeel komen diverse vormen van evalueren aan bod: procesevaluatie, strategie-evaluatie en productevaluatie. Ook is er aandacht voor het stabiliseren van de veranderde situatie.

Praktijkintegratie-opdracht
In de praktijkintegratie-opdracht ga je een verandertraject/-proces kritisch analyseren. Daarbij komt alle kennis die je in de voorgaande onderdelen hebt vergaard, bij elkaar.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven