/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Masterclass Klantmanagement klassikaal


Inhoud van de masterclass Klantmanagement
De masterclass Klantmanagement biedt een integrale benadering van CRM. De opleiding bestaat uit zes onderdelen en een praktijkintegratie-opdracht:
Klantenmanagement: de juiste klanten kiezen en klantgerichtheid
Van klantgerichtheid naar klantentrouw
Waardering door klanten, organisatiestructuur en –processen, klantgerichte medewerkers
Customer Delight en het INK-managementmodel
Customer Relationship Management I (CRM)
Customer Relationship Management II (CRM)

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven