/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Samenwerking in de bouw


Inhoud van het HBO-deelprogramma Samenwerking in de bouw
In deze opleiding worden de diverse vormen van samenwerking uitgebreid behandeld. Daarbij is o.a. aandacht voor de bijbehorende stappen taakverdeling verantwoordelijkheden en (financiële) risico’s. Ook wordt er gekeken naar de voor- en nadelen van de diverse vormen. Tot slot is er aandacht voor de huidige ontwikkelingen op dit gebied.

De samenwerkingsvormen die aan bod komen, zijn:
Bouwteam
Design & Build
Design & Construct
Design, Build, Finance, Maintenance and Operate (DBFMO)
Publiek Prive Samenwerking (PPS)
Ketensamenwerking

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven