/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Associate degree Rechten – specialisatie Civielrecht


Het eerste jaar biedt een brede basiskennis in het juridische vakgebied. Deze kennis is nodig om het specialistische thema in de hoofdfase met goed gevolg te kunnen volgen. Het tweede jaar start met de specialisatie Civielrecht. Hierin wordt specifieke kennis opgedaan op dit gebied. Ook het thema Alternatieve geschillenbeslechting en kwaliteitszorg is opgenomen in de hoofdfase, met o.a. aandacht voor conflictbeheersing en onderhandelen. Je leert deze vaardigheden toepassen op het werkterrein van civielrecht. De opleiding wordt afgesloten met een stage en afstudeeropdracht.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven