/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen


De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze zijn gerelateerd aan een ’kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
Opleidingsintroductie
Loopbaan en burgerschap
Engels
Nederlands 3F
Rekenen 3F

De specifieke modules voor dit beroep:
Computervaardigheden/ECDL
De kennismaking
De doelgroep uitgediept
Methoden van gegevensverzameling
Het opstellen van plannen
Sociale vaardigheden en gesprekstechnieken
Wetgeving, veiligheid en sociale systemen
Gedrags- en psychiatrische problematiek
ADL ondersteuning en verzorging
Begeleiding bij wonen en huishouden
Sociale activering
Begeleiding bij dagbesteding
EHBO en veiligheid
Professioneel samenwerken
Het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg
Het beheer van de instelling

De opleiding is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.
Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak
Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch