/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 – kinderopvang (MBO PW 4)


De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Deze zijn gerelateerd aan een ’kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:
Opleidingsintroductie
Loopbaan en burgerschap
Nederlands 3F
Engels
Rekenen 3F

De specifieke modules voor dit beroep:
Computervaardigheden/ECDL
Kinderopvang in Nederland
Ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen
Opvang van bijzondere kinderen
Observeren van kinderen
Spelactiviteiten in de kinderopvang
Het plan van aanpak
In gesprek met ouders en kinderen
Pedagogiek voor jonge kinderen
Ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes
EHBO en veiligheid
Groepsprocessen en orde houden
Persoonlijke verzorging
Reflecteren en evalueren
Presentatievaardigheden
Omgaan met agressie en conflicten
Begeleiden van collega’s en vrijwilligers
Organisatie en overleggen
Het kinderdagverblijf als onderneming
Het onderhouden van een netwerk
Kwaliteitszorg

De opleiding is opgebouwd rondom de volgende kerntaken.
Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak
Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch