/ home  

Terug

verkleinen vergroten

PGS-15 richtlijn opslag van gevaarlijke stoffen


Tijdens de cursus wordt onder andere antwoord gegeven op de volgende vragen:
Wanneer krijg ik te maken met de PGS 15?
Wat is de rol van de Inspectie SZW?
Wat zijn nu precies de aanpassingen t.o.v. de ‘oude’ PGS?
Voor welke stoffen en hoeveelheden geldt deze richtlijn?
Wat zijn de voorschriften voor de kwaliteit van vloeren, brandpreventie, ventilatie, productopvang, veiligheidsignalering en noodprocedures?
Wat zijn de voorschriften wanneer de opslagvoorziening groter is dan 10.000 kg?
Wat zijn de ondergrenzen en vrijstellingen?
Welke basiskennis van de vervoerswetgeving (ADR) is voor mij van toepassing?
Wat zijn de voorschriften t.a.v. gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en de zogenoemde CMR-stoffen?

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de cursist een voorbereidingsopdracht. Deze opdracht en de oefeningen tijdens de cursus zijn erop gericht het geleerde in de praktijk te brengen. U oefent dus in/met uw eigen werksituatie. Gedurende de training worden de resultaten van de voorbereidingsopdracht verwerkt.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk