/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Veilig werken met blusmiddelen


Gedurende deze zeer praktische training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Theoretisch deel:
Wat is een brand en hoe ontstaat deze.
Vlampunt, ontbrandingstemperatuur, zelfontbranding.
Brandvijfhoek
Explosiegrenzen, LEL en UEL
Grenswaarden
Gevarendiamant
Soorten blustoestellen
Soorten blusmiddelen en brandklassen
Waarschuwingsetikettering en gebod- en verbodsborden
Gevaarlijke stoffen, herkenning
Hoe blus ik een beginnende brand
Persoonlijke veiligheid en adembescherming

Praktische deel:
Hoe om te gaan met een vlam in de pan
Het blussen van een gas- en vloeistofbrand
Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddele

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk