/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)


Beroepspraktijkvorming (stage)
De praktijk vormt een belangrijk deel van de opleiding. Op de werkplek leer je onder meer hoe je onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Vanaf het eerste jaar doe je ervaring op in de praktijk. Heb je al een baan als onderwijsassistent of onbevoegd docent? Dan kun je je baan gebruiken als werkplek en daarmee werk en studie combineren. Omdat je veel praktijkspecifieke opdrachten binnen de praktijk uit moet voeren, is het van essentieel belang, een praktijkplek te hebben. Dit betekent dat je vanaf de propedeuse tijdig op zoek moet naar een geschikte school.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt o.a. gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Houdt daarnaast rekening met een uitgave van
€ 650,– in de propedeuse (2012-2013) voor aanvullende vakliteratuur.

Digitale leeromgeving
Via Campus, de digitale leeromgeving, is de docent altijd bereikbaar voor vragen. Campus biedt daarnaast tal van innovatieve studietools, zoals assessments, een digitaal portfolio en een unieke online kennistrainer (ook voor op je smartphone). Bovendien worden bij steeds meer opleidingen online hoorcolleges aangeboden om bepaalde onderwerpen uit de lesstof te verduidelijken of uit te lichten.

Contactdagen
Tijdens de opleiding vinden er 7 contactdagen plaats. Deze dagen hebben betrekking op communicatietrainingen, het nabootsen van praktijkcases. De kosten voor al deze contactdagen zijn inbegrepen in het collegegeld.

Examen
De meeste modules worden afgesloten met een examen of een eindopdracht. De thema’s worden afgerond aan de hand van een praktijkintegratieopdracht voor het digitaal portfolio. In dit portfolio laat je zien dat je de beroepstaken beheerst.

Flexibel examen afleggen
Bij deze opleiding zijn er meerdere examens flexibel. Dit betekent dat er iedere werkdag examen gedaan kan worden op 16 verschillende locaties in Nederland. Geen examenstress of lang wachten op een examendatum, maar meteen examen afleggen als je er klaar voor bent. Je legt het examen digitaal af, waardoor de uitslag snel bekend is.

Vrijstellingen
Vrijstellingen aanvragen is pas mogelijk vanaf februari 2014.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven