/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Associate degree Financial Services Management - specialisatie verzekeringsadvies


Het eerste jaar van de Ad Accountancy bestaat uit een aantal inleidende modules, zoals Inleiding bedrijfsadministratie (journaalposten), Inleiding bedrijfseconomie en Inleiding belastingwetgeving. In het tweede jaar van de opleiding wordt dieper ingegaan op de administratieve verwerking van de bedrijfshandelingen in de modules Cost & Management Accounting en de module Jaarrekening. Daarnaast is er veel aandacht voor het beheren/controleren van de administratie en het doen van aangifte OB en ondersteunen bij IB.

Ook maak je kennis met de theoretische fundamenten die ten grondslag liggen aan de certificerende functie van de accountant en met het jargon dat wordt gebruikt binnen het vakgebied. Vanzelfsprekend komen ook de wet- en regelgeving, de algemene structuur van het controleproces en de beginselen van de controle aan bod.

De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerfase. Deze omvat een stage en een afstudeeropdracht. Alle kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, komen hierin samen en worden toegepast in een praktijksituatie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven