/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Associate degree Financial Services Management - specialisatie financieel advies


In de Associate degree Financial Services Management – specialisatie Financieel advies staan de termen rendement, risico en relatie centraal. Het maken van een afweging hiertussen speelt in toekomstige functies een belangrijke rol. Daarnaast wordt onder meer aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden. De opleiding omvat 120 studiepunten (EC’s) en bestaat uit een propedeusefase, een hoofdfase en een afstudeerfase.

De propedeuse behandelt de benodigde basiskennis voor het brede financieel economische, bedrijfskundige en psychologische, ethische en sociale vakgebied. Deze kennis is cruciaal om het specialistische thema tijdens de hoofdfase met goed gevolg te kunnen volgen en af te kunnen ronden.

De modules Basisvaardigheden voor de professional en Onderzoeksvaardigheden bieden een basis op het gebied van opzetten, uitvoeren en analyseren van onderzoek, adviseren en rapporteren, alsmede de basisvaardigheden voor professionele communicatie, management en economie.

In de hoofdfase ligt de nadruk op CRM en recht, waar zaken als professioneel relatiemanagement, risicoanalyse en risicomanagement, fiscale en privaatrechtelijke wetgeving aan bod komen. Op het gebied van financieel advies komen o.a. hypotheekadvies, consumptief krediet en beleggen aan de orde.

De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerfase. Deze omvat een stage en een afstudeeropdracht. Alle kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, komen hierin samen en worden toegepast in een praktijksituatie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven