/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Cinema 4D Visualize


Onderwerpen
Werken met de interface van Cinema 4D
• de default camera
• viewport instellingen en viewport panels
• shading
Objecten in de 3D space plaatsen en aanpassen
• verplaats-, schaal- en rotatiegereedschappen
• object attributen en object hiërarchieën
Het maken van selecties van polygonen
• paramedische en editable objecten
• selecties en selectie tools
Modelleren op Polygoon niveau
• polygoon editing tools
• HyperNURBS
Spine modelling
• spline types en spline intermediaties
• Nurbs Surfaces
Werken met speciale modeling objects
• Booleans en Atomn arrays
• Symmetries en andere objecten
Het renderen van een 3D scène naar een film of stil

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk