/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO Salarisadministrateur (niveau 4)


Deze opleiding bestaat uit 10 beroepsmodules die je elk afrondt met een praktijkopdracht, of een schriftelijk of mondeling examen. De opleiding kent tevens de verplichte algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en maatschappij en ontwikkeling. Je krijgt ook Duits, omdat steeds meer bedrijven zich internationaal oriënteren en het daarom belangrijk is dat je meerdere vreemde talen spreekt. Daarnaast volg je een begeleidingsprogramma waarin je intensief wordt begeleid bij het maken van de opdrachten, de planning en voorbereiding van je stageopdrachten en de voorbereiding op je examens. Je krijgt in dit programma zo nodig extra ondersteuning en met je loopbaancoach doorloop je je persoonlijke loopbaantraject. Je loopt gemiddeld 2 dagen in de week stage. Bij een erkend leerbedrijf werk je mee in de organisatie en je voert er een aantal praktijkopdrachten uit die de kern vormen van het beroep dat je straks wilt uitoefenen. In de laatste lessen bereid je je onder begeleiding van je portfoliobegeleider voor op je eindassessment op de stageplek. In deze lessen bekijk je gezamenlijk je praktijkportfolio, rond je de laatste opdrachten af en werk je aan een praktijkverslag. Je gaat dan ontspannen en goed voorbereid je eindassessment in, zodat je je opleiding met goed gevolg kunt afronden en je officieel erkende diploma in ontvangst kunt nemen!

Studieprogramma
Beroepsmodules
Salarisadministratie
Boekhouden en administratie
Debiteuren- en crediteurenbeheer
Bedrijfseconomische aspecten
Administratie en registratie
Communicatie en effectiviteit
Personeelsadministratie
Informatie in organisaties
Managementvaardigheden
Ondernemingsvaardigheden

Algemene vakken
Nederlands
Engels
Rekenen en wiskunde
Duits
Maatschappij en ontwikkeling

Beroepspraktijkvorming (stage) Begeleidingsprogramma
Ondersteuning praktijkopdrachten
Praktijkportfolio
Stagebegeleiding
Examentraining
Loopbaanbegeleiding

Afstuderen
Oefening eindgesprek
Eindassessmet

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

Scheidegger College