/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Associate degree Media design klassikaal


Opzet van de studie
Deze studie wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op dinsdag of donderdag. In totaal zijn er bij de dagopleiding 16 bijeenkomsten per jaar en bij de avondopleiding 32 per jaar.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De Associate degree Media design legt de nadruk op het mensgerichte ontwerpproces. In twee jaar tijd leer je het totale ontwerpproces begrijpen en uitvoeren. Theoretische kennis wordt meteen gekoppeld aan de praktijk.

De propedeuse bestaat uit drie themablokken die de eerste drie fasen van het

ontwerpproces volgen: onderzoeken en begrijpen, conceptualiseren en verbeelden en prototyperen. In het verdiepingsblok in het tweede jaar ligt de focus op het verkrijgen van specifieke competenties en vaardigheden. Tevens komt de vierde en laatste fase uit het ontwerpproces ‘Evalueren’ terug.

Uiteraard komen ook actuele ontwikkelingen uit het vakgebied aan bod. Denk hierbij aan het ontwikkelen van apps voor smartphones of tablets en het gebruik van social media. Verder wordt gebruikgemaakt van de meest actuele software die beschikbaar is zodat deze kennis direct ingezet kan worden in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn HTML5 en de meest recente versies van verschillende Adobe-programma’s.

Ieder thema wordt afgesloten met een praktijk-integratieopdracht, waarin je de opgedane kennis direct in de praktijk toepast. Ook is er ruimte voor reflectie op de in dat blok opgedane competenties. De Associate degree wordt afgesloten met een afstudeerfase. Deze omvat een stage en een afstudeeropdracht. Alle kennis en vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, komen hierin samen en worden toegepast in een praktijksituatie.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven