/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Mediacommunicatie klassikaal


Opzet van het HBO-deelprogramma Mediacommunicatie
Deze opleiding wordt overdag aangeboden op vrijdag of zaterdag en ’s avonds op dinsdag of donderdag . Bij de dagopleiding zijn er 4 bijeenkomsten, bij de avondopleiding 8 bijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten wordt onder begeleiding van een ervaren docent gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van de lesstof, maar discussie met studiegenoten, samenwerken aan (business)cases, gastsprekers, boeiende presentaties en examentraining. De weken tussen de bijeenkomsten zijn bestemd voor thuisstudie, met begeleiding via internet.

Inhoud
De opleiding bestaat uit de modules Mediapsychologie en –sociologie, Communicatietheorie, Brand Design en Basisvaardigheden voor de professional.
Mediapsychologie en -sociologie

Deze module biedt inzicht in de psychologische en sociale factoren die een rol spelen bij (de invloed van) media en mediagebruik. Je leert welke invloed media hebben op de samenleving en vice versa. Ook leer je hoe je bewust kunt omspringen met psychologische en sociale factoren om communicatie-uitingen doelmatiger in te richten, vorm te geven en te verspreiden. Onderwerpen in deze module zijn o.a.:

Het informatieverwerkingsmodel
Manieren om houding en gedrag via communicatie en media te beïnvloeden
De rol van interactie in media
De informatiesamenleving
Informatie en globalisatie
Informatie en reflectie

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven