/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Taalkunde


Dit deelprogramma bestaat uit twee modules.

Taalkunde[/b[
In deze module leg je een stevige basis op het gebied van de traditionele grammatica. Je leert de grammaticale regels van de enkelvoudige en de samengestelde zin en de regels op het gebied van spelling en interpunctie. Je raakt vertrouwd met de bijbehorende begrippen en leert de regels foutloos toepassen en uitleggen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. zinsbouw, redekundig ontleden, taalkundig ontleden, spelling en leestekens.

[b]Bekwaam in taalkunde

Met deze module verdiep en versterk je je kennis op het gebied van taalkunde. Je leert o.a. over taalstructuren en welgevormdheid, taalverwerving, taalgebruik en taalvariatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a syntaxis (zinsleer), fonetiek en fonologie (klankleer en –structuur), morfologie (vormleer) en semantiek (betekenisleer). Na afronding van deze module heb je grondige kennis van het schoolvak Nederlands zoals dat door alle leerjaren heen wordt gegeven. Bovendien ben je in staat aan je leerlingen duidelijk te maken wat de relevantie van dit onderdeel is voor het dagelijks leven, voor werk en wetenschap.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven