/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Leer- en gedragsproblemen


Dit deelprogramma bestaat uit twee modules.

Leer- en gedragsproblemen 1
In deze module komen een aantal veelvoorkomende leer- en gedragsproblemen aan bod. Hieronder vallen bijvoorbeeld ADHD, ADD, PDD-Nos, autisme, ASS, Asperger, ODD-CD, NLD, borderline, hechtingsstoornissen/-problemen, hoogbegaafdheid en faalangst. De belangrijkste kenmerken worden besproken, zodat je ze kunt herkennen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe je in een klas omgaat met deze kinderen. Hoe kun je bijvoorbeeld de lessen aanpassen? Wanneer schakel je gespecialiseerde hulp in? En hoe bespreek je de problemen met de ouders?

Bij deze module hoort een (facultatieve) lesdag.

Leer- en gedragsproblemen 2
Deze module gaat dieper in op de stof uit de module Leer- en gedragsproblemen 1. Daarbij ligt de focus op leerproblemen die met taalzorg te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie en taalleerproblemen. De kenmerken worden besproken, zodat je de problemen kunt herkennen. Belangrijk, want hoe eerder dit soort problemen onderkend worden, des te eerder kan er worden ingegrepen! Vervolgens wordt ingegaan op het aanbieden van aangepaste opdrachten aan leerlingen met dergelijke problemen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven