/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO-basisopleiding Apothekersassistent


De opleiding is opgebouwd uit zes onderdelen.

Omgaan met de patiënt/cliënt[/b[
In dit onderdeel doe je een groot aantal vaardigheden op die onmisbaar zijn bij het werk in de gezondheidszorg. Om goed met mensen te kunnen omgaan, moet je je goed kunnen inleven in hun persoonlijke situatie. Je leert daarom veel over de ontwikkeling van de mens, van baby tot oudere mens. Je krijgt inzicht in de invloed van het gezin, ziekte en lichamelijke of geestelijke handicaps. Ook leer je wat waarden en normen zijn in een multiculturele samenleving. Tot slot leer je omgaan met conflicten en hoe je mensen kunt begeleiden in het omgaan met de dood.

[b]Preventie en voorlichting

In dit deel komen preventie en voorlichting als taak van de apothekersassistent aan bod. Je leert wat hierin jouw taken zijn en welke hulpmiddelen je daarbij kunt gebruiken. Om goed te kunnen voorlichten heb je natuurlijk kennis nodig van de zaken waarover je praat. Daarom doe je in dit onderdeel ook veel kennis op over het menselijk lichaam.

Werken volgens methodiek
In dit deel staat methodisch werken centraal. Je leert hoe het vaststellen, analyseren en interpreteren van de hulpvraag van de cliënt in z’n werk gaat. Ook leer je doelen formuleren, plannen maken en uitvoeren en vervolgens de resultaten evalueren.

Werken in een praktijk of instelling
Of je straks gaat werken in een apotheek, een ziekenhuis of een andere instelling, je moet altijd een aantal dingen weten over werken in een organisatie. Daarom komen in dit deel onder meer de arbeidsovereenkomst en je bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan bod. Daarnaast leer je over ergonomisch, veilig, hygiënisch en milieuvriendelijk werken. Ook wordt werken met apparatuur, telefoon en de computer behandeld.

Farmaceutische patiëntenzorg
Dit deel gaat in op het werken in een apotheek, de relatie tussen je patiënt en het geneesmiddel dat is voorgeschreven. Je leert wat een geneesmiddel is, welke toedieningsvormen er zijn en hoe je een optimale werking van het geneesmiddel verkrijgt. Ook leer je meer over specifieke geneesmiddelen zoals pijnstillers, maag-darmmiddelen en antidepressiva en over de diverse hulpmiddelen zoals verband, incontinentiemateriaal en injectiematerialen.

Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
In dit deel leer je hoe er in een apotheek voor wordt gezorgd dat aan alle wensen en verlangens zo goed mogelijk wordt voldaan. Je maakt kennis met de begrippen “kwaliteit” en “kwaliteitszorg”. Misschien vind je het wel heel erg vanzelfsprekend klinken dat er vanuit een apotheek kwaliteit moet worden geleverd. Toch gaat er achter kwaliteitszorg een hele theorie schuil, die in dit onderdeel uitgebreid wordt behandeld.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch