/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO-introductieprogramma Helpende zorg en welzijn klassikaal


De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

Oriëntatie kerntaak 1
Deze module behandelt een casus waarin het bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning aan bod komt.

Het beroep en de cliënt
Deze module biedt een kennismaking met het beroep helpende zorg en welzijn en de beroepshouding die daarin wordt verwacht. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de werkzaamheden, de leefstijl van de cliënt, waarden en normen, gewoonten, werken met respect, professioneel werken, de beroepscode en de beroepshouding.

Voedingsleer
Je doet kennis op van voeding, voedingspatronen en het beheer van voedingsmiddelen. Zo leer je o.a. over voedingsstoffen, de voedingswijzer, de schijf van vijf, alternatieve en multiculturele voeding, koken en het bewaren van levensmiddelen.

Hulp bij huishoudelijke taken
Een schone en functionele leefomgeving is belangrijk voor het welbevinden van een cliënt. In deze module leer je hoe je dit kunt realiseren. Hierbij werk je volgens een werkplanning en houd je rekening met de behoeften van een cliënt. Onderwerpen zijn o.a. opruimen en schoonmaken, bedden opmaken, de was doen, boodschappen doen, maaltijden verzorgen, helpen bij eten en drinken, en het inrichten van ruimtes.

Omgaan met zieke mensen
In deze module maak je kennis met een aantal veelvoorkomende ziektes waar je in je beroep mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de bof, ronde hond, Parkinson of reuma. Je leert welke aandoeningen er zijn, welke klachten ze veroorzaken en welke behandelingen mogelijk zijn. De module wordt afgesloten met praktische tips voor de praktijk.

Hulp bij persoonlijke verzorging
Je leert hoe je de cliënt op professionele wijze kunt helpen bij de lichamelijke verzorging en hoe je dit afstemt op de behoeften van de cliënt. Onderwerpen zijn o.a. aan- en uitkleden, toiletgang, uiterlijke verzorging, bewegen en verplaatsen.

Rapporteren
Als helpende zorg en welzijn ondersteun je je cliënten. Dit doe je meestal niet alleen. De cliënt ziet dan ook vaak meerdere zorgverleners per dag. Deze moeten uiteraard van elkaar weten wat ze gedaan hebben, gezegd hebben en of er bijzonderheden zijn. In deze module leer je dan ook op een heldere manier communiceren en rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch