/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO-introductieprogramma ICT-beheerder klassikaal


De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

Informatietechnologie
Deze module biedt een uitgebreide kennismaking met het uitgebreide vakgebied van informatietechnologie. Er wordt ingegaan op de techniek van computers en computergebruik. Daarbij is de werkplek van de gebruiker (kantooromgeving, thuis of onderweg) het uitgangspunt. De technische onderwerpen worden dan ook op een praktische manier benaderd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. IT-infrastructuur, systemen (computer en hardware), netwerken, datacommunicatie en het beheer van de IT-infrastructuur. Uiteraard is er bij alle onderwerpen aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en trends. De ontwikkelingen gaan immers razendsnel.

Projectmanagement
Veel werkzaamheden worden projectmatig aangepakt. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat alle deelnemers aan het project over hetzelfde begrippenkader beschikken. In deze module leer je o.a. over de rollen van de projectdeelnemers en de verhouding tot de lijn- en stafstructuur. Bovendien is er aandacht voor een aantal vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan een project.

Informatiesystemen
In deze module komen de belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen aan bod. Je maakt kennis met de belangrijkste thema’s en fasen uit de life cycle van systemen. Daarbij is aandacht voor diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken die betrekking hebben op informatiesystemen en worden deze in een brede context geplaatst.

Professionele communicatie
Deze module leert je op professionele wijze communiceren met collega’s en leidinggevenden. Zo is er o.a. aandacht voor overleggen, feedback geven en presenteren.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch