/ home  

Terug

verkleinen vergroten

MBO-introductieprogramma Pedagogisch medewerker 3 - Kinderopvang klassikaal


De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen.

Kinderopvang in Nederland
De module geeft een goed beeld van het werkveld van de kinderopvang in Nederland en de sociale kaart.

Ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen
In deze module worden de ontwikkelingsfases van baby’s en jonge kinderen behandeld. Onderwerpen zijn o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, seksuele ontwikkeling bij peuters en lichamelijke ontwikkeling.

Observeren van kinderen
In deze module leer je om op een objectieve en gestructureerde manier kinderen te observeren. Je leert o.a. wat objectieve observatie inhoudt en welke valkuilen er zijn. Ook belangrijke observatieonderwerpen in de ontwikkeling van het kind komen aan bod. Tot slot leer je een observatierapport schrijven.

Spelactiviteiten in de kinderopvang
Kinderen leren veel op de kinderopvang, o.a. door het deelnemen aan creatieve en sportieve activiteiten. In deze module leer je om activiteiten te bedenken, op elkaar af te stemmen en te plannen. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de wensen van het kind en de mogelijkheden van de opvang. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. sportactiviteiten, creatieve ontwikkeling, liedjes en versjes, verhalen voor kinderen, leren samenspelen en leren winnen of verliezen.

Het plan van aanpak
Hoe ga je om met afwijkend gedrag of moeilijkheden in de ontwikkeling van een kind? In deze module leer je een plan van aanpak maken. Daarbij werk je met diverse casussen waarbij je voor specifieke situaties een plan van aanpak schrijft.

In gesprek met ouders en kinderen
Goed communiceren met kinderen en hun ouders is essentieel in de kinderopvang. Daarom komen in deze module diverse gesprekstechnieken aan bod. Onderwerpen zijn o.a. luister- en gespreksvaardigheden, vraag-technieken, verbale en non-verbale aspecten van het gesprek. Ook leer je enthousiasmeren, omgaan met emoties en conflictsituaties en het gespreksniveau aanpassen aan ouders of kinderen. Diverse soorten gesprekken passeren daarbij de revue. Denk bijvoorbeeld aan informatiegesprekken, slecht-nieuwsgesprekken of adviesgesprekken. Tot slot is er aandacht voor de sociale vaardigheden die je in de communicatie nodig hebt.

Pedagogiek voor jonge kinderen
Hoe kun je een jong kind iets leren? Dat is de vraag waar deze module om draait. Je maakt kennis met verschillende didactische benaderingen. Daarbij komen verschillende pedagogische methodes aan bod, zoals uk en puk, piramide en Gordon. Ook is er ruim aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen en didactiek voor het ontwikkelen van taalvaardigheid bij jonge kinderen. Tot slot is er aandacht voor VVE-programma’s.

Ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes
Je leert veelvoorkomende ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes herkennen en hiernaar te handelen.

EHBO en veiligheid
Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Kennis van EHBO en veiligheid is dan ook onmisbaar voor iedereen die werkt in de kinderopvang. In deze module is daarom uitgebreid aandacht voor EHBO voor kinderen. Ook richtlijnen voor veiligheid komen aan bod. Tot slot leer je signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen.

Groepsprocessen en orde houden
Een medewerker in de kinderopvang moet niet alleen weten om te gaan met individuele kinderen, maar ook met de groep als geheel. Daarom leer je in deze module over (het herkennen van) groepsprocessen en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen. Hoe bevorder je de samenhang binnen een groep, hoe stel je de groepsregels vast en wat doe je als iemand de regels overtreedt?

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

EDUmatch