/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)


Inhoud van de opleiding HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De opleiding legt een breed fundament met kennis en vaardigheden en sluit perfect aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Meer en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens omgeving. Dit heeft gevolgen voor de taakomschrijving van de SPH’er. Er zal meer methodisch, integraal en kwaliteitsgericht gewerkt worden. Ook wordt er meer multidisciplinair gewerkt. De opleiding besteedt hier dan ook veel aandacht aan.

De opleiding start met een brede algemene basis. Aan het eind van de propedeuse maak je een keuze voor een specialisatie. Met de uitstroomvariant Jeugdzorgwerker kun je aan de slag in de jeugdzorg en voldoe je qua opleiding aan de eisen voor opname in het BAMw-register. Wil je breed inzetbaar zijn en aan het werk als SPH-generalist, kies dan voor deze specialisatie.

De opleiding is opgebouwd uit zeven thema’s die aansluiten bij de vereiste competenties voor een SPH’er:

-Oriëntatie op het SPH-werkveld en –handelen
-Methodisch hulpverlenen
-Complexe hulpverleningsvraagstukken
-Normatieve professionalisering
-Professionele samenwerking
-Minor SPH-generalist (zelfregie en empowerment) of Jeugdzorgwerker (jeugd en opvoeding)
-Afstuderen

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven